نمایش مطالب و داستان های گروه

تعداد نوشته ها و داستانهای گروه داستانهایی از ضرب المثل ها : ٢٢ داستان

داستان ضرب المثل پاشنه آشیل و چشم اسفندیار
داستان ریشه ضرب المثل حرف مفت زدن
داستان ضرب المثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن
داستان ضرب المثل گربه را دم حجله کشتن
داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد
داستان ضرب المثل کیسه کردن ماست و مختارالسلطنه
داستانی از مثنوی معنوی: صوفی و خرش (خر برفت)
داستانی از دیوان بلخ : خر ما از کرگی دم نداشت(1)
ضرب المثل: به جای دادن ماهی، ماهیگیری یاد بدهید
داستان ضرب المثل قوز بالا قوز
ضرب المثل شتر دیدی ندیدی از کجا آمده؟
حکایت راز دل به زن مگو از کجا آمده؟
داستان ضرب المثل ماست مالی کردن
داستان ضرب المثل چه کشکی چه پشمی، چوپان و نذر گله برای امامزاده
داستان ضرب المثل آدم هفت خط
انگشت مرد روغن فروش دور پیمانه و خیک های روغن در دریا
ضرب المثل گوش خواباندن
خواب مرد مال باخته و بیدار بودن کریم خان زند
داستان از این ستون به آن ستون فرج است
داستان نیش عقرب نه از ره کین است
اصطلاح بوق سگ از کجا آمده است و ریشه آن چیست؟
مرد سوگوار پسر و مار دم بریده

تعداد داستان های سایت

هم اکنون ٧٠٩ داستان در سایت پندآموز انتشار یافته که از این تعداد ۵۶١ داستان بازبینی و در سایت پندآموز فعال گردیده و در دسترس خوانندگان قرار دارد.

تاریخ امروز : جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۰۷

جستجو در عناوین داستانها
و کلمات کلیدی